Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

När man erbjuder någon att vara med i en screening, heter det då att man erbjuder att personen ska screenas, screena sig eller gå på screening? Betyder uttrycken olika saker?

Svar:

I kommunikation riktad till möjliga deltagare i en screening rekommenderar vi: Du erbjuds screening eller Du erbjuds att screenas hellre än Du erbjuds att screena dig. Att screena sig används ibland när man menar att en person själv tar ett test hemma med hjälp av ett testkit och skickar in, till exempel ett covidtest, en dna-topsning i munnen eller ett test på livmoderhalsen.

Grundbetydelsen av ordet screening är ‘undersökning av en grupp personer för att upptäcka en sjukdom på ett tidigt stadium’. Sedan har ‘det att delta i ett screeningprogram’, alltså som patient eller som den som undersöks, kommit att kallas att man screenas eller man screenar sig eller man går på screening.

Läs även: Kan man använda screening i svenska texter?

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej