Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur skriver man förkortningen för barn- och ungdomspsykiatrin – BUP, Bup eller bup?

Svar:

Vi rekommenderar små bokstäver: bup. Det är det normala skrivsättet för initialförkortningar som är etablerade i allmänspråket och som i sig inte är ett namn (jämför hiv, prao). Med bup avses då en typ av vård som erbjuds i alla kommuner: Vänd dig till bup i din kommun. Tydligast är i regel att skriva ut hela uttrycket: Vänd dig till barn- och ungdomspsykiatrin i din kommun.

Förkortningen kan också ingå i ett namn på ett vårdföretag eller en vårdorganisation. När förkortningen står först i namnet skrivs den med stor begynnelsebokstav: Bup Östersund, Köpmangatan 24, 831 30 Östersund.

Vilket skrivsätt man väljer kan även påverkas av hur organisationen själva skriver och i vilken roll man själv skriver.

I språkbruket dominerar BUP för både namn och icke-namn, med genomgående versaler. Eftersom det är så etablerat är det skrivsättet också helt accepterat.

Det händer ibland att initialförkortningar fortsätter att skrivas med stora bokstäver på det här sättet, på tvärs mot skrivreglerna och den utveckling mot små bokstäver som de flesta initialförkortningar genomgår. Det gäller även till exempel BB, VM, AT (allmäntjänstgöring, som i AT-läkare), IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

Läs även: Skriver man tv, gd och vvs eller TV, GD och VVS? Och hur skriver man sådana initialförkortningar i böjd form?

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej