Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Ska man skriva QR-kod eller qr-kod?

Svar:

Båda skrivningarna är korrekta, men vi rekommenderar i första hand skrivningen med små bokstäver: qr-kod.

Förkortningar brukar generellt skrivas med stora bokstäver när de är nya, för att sedan börja skrivas med små bokstäver när de är etablerade. Förkortningen qr (från engelskans quick response, snabb respons) blev vanlig i svenskan omkring 2010, och kan alltså sägas vara etablerad i svenskan i dag.

Ordet uttalas vanligen ku-ärr-kåd.

En qr-kod är en sorts rutkod som kan avläsas med exempelvis en mobilkamera. Qr-koden kan exempelvis innehålla en länk till en webbsida.

Läs även: Vilka regler finns för förkortningar?

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej