Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur skriver man: första maj eller 1 maj?
Svar:
Man kan skriva på båda sätten. Just i detta datum är det vanligt att man skriver med bokstäver, alltså: första maj.

I sammansättningar skriver man helst ihop allt: förstamajblomma, förstamajdemonstration, förstamajkommitté, förstamajtåg.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej