Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Autofill
 När ska en viss ordform användas?
 Singular/plural  Bestämd/obestämd form och artikel  Lilla/lille  De/dem, han/honom  Sin/hans  Tempus
Autofill
 Konstruktioner och meningsbyggnad
 Partikelverb  Prepositionsbruk  Att-strykning  Annan strykning  Kongruens: Besättningen var nöjd eller nöjda?  Övriga konstruktioner  Ordföljd  Övrig meningsbyggnad
Autofill
 Skrivregler
 Stor/liten bokstav  Förkortning  Siffror i tidsuppgifter  Siffror övrigt  Citattecken, citat och anföring  Komma och kommatering  Andra skiljetecken  Övriga tecken  Sortering och alfabetisering  Stycke  Grafik  Specialtext