Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Om Frågelådan

Svaren i Frågelådan utarbetas av språkvårdarna i svenska på Språkrådet. Innehållet är baserat på de språkfrågor vi har fått genom åren. Det är nästan aldrig självklart vilket ord eller uttryck som ska rekommenderas, för när något är självklart brukar ingen ställa frågor om det.

När vi utreder språkfrågor för att skriva en rekommendation undersöker vi sådant som:

Därefter väger vi samman de olika aspekterna och landar i en rekommendation om ett uttryck eller skrivsätt som passar i stilneutral sakprosa, dvs. den svenska som folk skriver i tjänsten, som medborgare, studenter, sekreterare i en förening eller liknande. Andra ord och uttryck kan passa bättre i andra sammanhang.

Språkråden uppdateras kontinuerligt. Om du undrar över ett svar så skriv gärna i kommentarsfunktionen. Det hjälper oss att se vad som behöver ändras eller förtydligas.


Att söka i Frågelådan