Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Skriver man Kristi Förklarings Dag, Kristi förklarings dag eller Kristi förklaringsdag?

Svar:

Det skrivs oftast Kristi förklarings dag. Förklaring används här i en äldre betydelse, ’bli strålande av ljusglans’.

Kristi himmelsfärdsdag skrivs däremot oftast ihop, men det kan också skrivas isär: Kristi himmelsfärds dag.

Grundregeln för benämningar på olika kalenderdagar är att endast ett ord som i sig självt är ett egennamn skrivs med stor begynnelsebokstav. Epitetet Kristus, 'den smorde', behandlas traditionellt som Jesus andranamn och skrivs alltså med stor begynnelsebokstav. Kristi är den latinska genitivformen av Kristus. Även Johannes epitet Döparen behandlas som ett namn.

Regeln innebär då att man har stor begynnelsebokstav i benämningarna Johannes Döparens dag, Kristi himmelsfärdsdag och Marie bebådelsedag.

Liten begynnelsebokstav får benämningar som alla helgons dag, alla hjärtans dag, annandag pingst, första maj, långfredagen, internationella kvinnodagen, midsommarafton, påskdagen och värnlösa barns dag.

Läs även: När använder man Kristi respektive Kristus som genitiv av Kristus?

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej