Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur skriver man regentnamn?

Svar:

Det finns flera olika stavningsmönster. Namn på äldre historiska kungligheter normaliseras i stavningen. Man skriver Gustav oavsett hur namnbärarens namn skrevs på sin tid (Gustaf, Gustaff, Götstav, Gösta).

Exempel på normaliserade former: Gustav Vasa, Karl XII, drottning Kristina, Kristian X, Karl XIV Johan.

Däremot skriver man nyare kungligheter på samma sätt som de själva: Oscar II, Carl XVI Gustaf, kronprinsessan Victoria.

Namn på utländska regenter skrivs i hävdvunnen svensk form, när sådan finns. Exempel: Ludvig XIV (inte Louis), Jakob I (inte James), Maria Stuart (inte Mary), Peter den store (inte Pjotr), Vilhelm av Oranien (inte Willem), Viktor Emanuel (inte Vittorio Emanuele).

Namnen på sentida och nu levande regenter omstavas inte: Elizabeth II, Charles III, Felipe VI.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej