Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vad är ett adjektiv?

Svar:

Adjektiv är en ordklass med ord som beskriver hur något eller någon är eller ser ut: glad, röd, tråkig, stor, gammal.

Adjektiv används ofta som bestämning till substantiv och pronomen. Exempelvis kan adjektivet fin antingen stå som bestämning som i en fin cykel, eller som predikativ som i cykeln är fin.

Adjektiv kan böjas efter genus (en fin stuga, ett fint hus), efter numerus (en fin stuga, flera fina stugor) och efter bestämdhet (en fin stuga, den fina stugan).

Adjektiv kan ofta också gradböjas, alltså kompareras. Med ändelsen -are anger man att något har högre grad än något annat som man jämför med: Hennes cykel är finare än min. Formen nyare kallas komparativ. Med ändelsen -ast anger man att något har den högsta graden: Hennes cykel är finast. Formen finast kallas superlativ.

Många adjektiv kan också kompareras med mer och mest, som adjektiv som slutar på -isk: mera praktisk och mest praktisk.

Ordet adjektiv kommer ytterst från latinets adiectivum som betyder ’tillfogat ord’ och är bildat till verbet adjicere som betyder ’lägga till’.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej