Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur skriver man namnet på sjukdomen – COVID-19, Covid-19 eller covid-19 – och hur uttalar man det? Hur benämns viruset som orsakar sjukdomen?

Svar:

Det medicinska namnet på sjukdomen är covid-19, och virusets namn är SARS-coronavirus-2. Andra benämningar används i mer allmänna sammanhang, exempelvis i tidningstext.

Sjukdomsnamnet covid-19 skrivs liksom andra sjukdomsnamn med genomgående små bokstäver i svenska texter. I vissa sammanhang används det kortare covid i stället för covid-19. (Covid är en förkortning för coronavirus disease, och 19 står för att sjukdomen bröt ut under 2019.) Även benämningen coronavirus skrivs med små bokstäver.

Sammansättningar med covid-19 skrivs med bindestreck: covid-19-patient, covid-19-vården. Däremot skrivs sammansättningar med kortformen covid utan bindestreck: covidbevis, covidavdelning, covidrutiner.

Uttalet varierar: betoningen kan ligga på antingen första eller sista stavelsen, och o kan utläsas som antingen [o] eller [å]: [kovid], [kåvid], [kovidd] eller [kåvidd].

Hur man bör benämna viruset beror på vilken mottagare man vänder sig till. I medietexter förekommer ofta uttrycket coronaviruset. Det är mindre precist, eftersom coronavirus är en samlingsbenämning för flera besläktade virus. Under pandemin som bröt ut 2019 fungerade det i många sammanhang att använda det oprecisa coronaviruset, eftersom det är givet vilket coronavirus det syftar på.

Men exempelvis inom hälso- och sjukvården är det många gånger viktigt att benämna viruset med dess vetenskapliga medicinska benämning, det vill säga SARS-coronavirus-2 eller förkortat SARS-CoV-2. Det står för ’svår akut respiratorisk sjukdom, coronavirus 2’. Det förekommer också att virusnamnet skrivs genomgående med gemener: sars-coronavirus-2 (eller sars-cov-2).


Läs även:

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej