Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

När används data- respektive dator- som förled i sammansättningar?

Svar:

I ord som direkt avser apparaten används i princip dator-; således datordrift och datorinstruktion, liksom datornät ('ett nät av datorer') och datorkommunikation ('kommunikation mellan datorer'). Det gäller även tillbehör till datorn: datorprogram, datormus, datorskärm. Dator- används även när man betonar att något utförs med hjälp av datorer: datoranimation, datortomografi, datorgrafik, datormusik, datorspel etc.

När man avser den information som finns lagrad i datorerna gäller snarast data-; således dataöverföring, dataregister och datakommunikation ('överföring av data'). Data- är även det naturliga vid allmänna och övergripande fenomen; således databranschen, datakonsult, dataavdelning och datatermer.

Det finns flera svårbedömda termer där både data- och dator- är tänkbara. Samtidigt kan det konstateras att data- alltid varit vanligare än dator- och att många sammansättningar med data- som snarast borde ha skrivits med dator- har blivit mycket etablerade, t.ex. är dataprogram och dataspel mycket spridda variantformer av datorprogram och datorspel.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej