Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

När används dom och när används de/dem?

Svar:

I standardsvenskan rekommenderar vi de och dem. I standardsvenskan ingår den svenska som skrivs av offentliga myndigheter och institutioner, liksom det skriftspråk man använder som medborgare och i arbetslivet. Standardsvenskan är också det skriftspråk vi möter i massmedier.

De och dem uppfattas i dag som de neutrala formerna i standardsvenskan. Den mer talspråksnära formen dom förekommer också i standardsvenskan, framför allt i personligare texter med en tydlig avsändare. Dom kan då exempelvis användas för att markera närhet, ett vardagligare språk eller ett slags motstånd mot standardnormen.

Dom används även i repliker, exempelvis i skönlitteratur, för att markera att det som skrivs ska representera tal.

Läs mer i Språkrådets nyhetsnotis om de, dem och dom på Isofs webbplats 23 mars 2023.

Läs mer om de och dem i Frågelådan:

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej