Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

När används dom och när används de/dem?

Svar:

I standardsvenskan rekommenderar vi de och dem.

I standardsvenskan ingår den svenska som skrivs av offentliga myndigheter och institutioner, liksom av massmedier. Standardsvenskan är också det skriftspråk man använder för att skriva exempelvis mötesprotokoll, insändare, jobbansökningar och brev till myndigheter, samt det skriftspråk som i allmänhet används i arbetslivet.

De och dem uppfattas i dag som de neutrala formerna i standardsvenskan. Den mer talspråksnära formen dom förekommer också i standardsvenskan, framför allt i personligare texter med en tydlig avsändare. Dom kan då exempelvis användas för att markera närhet, ett vardagligare språk eller ett slags motstånd mot standardnormen.

Dom används även i repliker, exempelvis i skönlitteratur, för att markera att det som skrivs ska representera tal.

Läs mer i Språkrådets nyhetsnotis om de, dem och dom på Isofs webbplats 23 mars 2023.

Läs mer i Frågelådan:

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej