Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

När dom och när används de/dem?

Svar:

De och dem hör till standardskriftspråket, och används i de flesta texter. Särskilt i texter som dagstidningar, information från myndigheter, vetenskapliga artiklar och liknande, är normen de och dem

Den talspråkshärmande stavningen dom används ibland i vardagliga, personliga och informella texter.

Dom kan även användas i repliker, för att markera att det som skrivs ska representera tal. Anledningen till att dom används för att signalera dialog, talspråklighet eller vardaglighet är att de och dem uttalas just /dåmm/ i stora delar av landet.

Läs mer om hur man använder de respektive dem.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej