Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

När skriver man de och när skriver man dem?

Svar:

Ibland är det svårt att veta om man ska använda subjektsformen de eller objektsformen dem. Då kan man pröva att byta ut de/dem mot vi/oss. Grundregeln är att där man väljer vi ska man också välja de: Vi/de har inte gjort något fel. Och omvänt, där man väljer oss ska man också välja dem: Oss/dem har han aldrig brytt sig om.

Ibland stöter man på ett de som inte går att byta ut mot vare sig vi eller oss. Det finns i fraser som de arga bina och de svåra fallen och skrivs alltid de.

Om man ändå är osäker är det störst chans att det blir rätt om man väljer de.

 

Fördjupning

Tidigare var dem den enda möjliga formen som objekt och efter preposition. I dag är ofta både de och dem möjliga. Men det finns fall då det bara fungerar med dem. Det gäller när följande tre villkor alla är uppfyllda:
1. ordet står i objektsställning
och
2. ordet syftar på något som har nämnts tidigare
och
3. ordet följs inte av några restriktiva bestämningar i form av som-satser, prepositionsattribut eller particip.

Därför ska det vara dem i Snöfallet blev häftigt. Några av förarna hade kört i diket, så Lennart fick dra upp dem. Då är dem objekt, dem syftar på de tidigare nämnda förarna och dem följs inte av någon bestämning.

Och därför går både de och dem bra i Snöfallet blev häftigt. Lennart fick dra upp de/dem som hamnat i diket. Då är de/dem visserligen objekt, men de/dem syftar inte på något tidigare nämnt och de/dem bestäms av en som-sats.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej