Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

När skriver man de och när skriver man dem?

Svar:

De används som subjekt eller som bestämd artikel i plural.

De skjutsade henne hela vägen hem. (subjekt)
De snälla lärarna skjutsade henne hela vägen hem. (bestämd artikel)

Dem används som objekt eller efter preposition.

Hon skjutsade dem hela vägen hem. (objekt)
En av dem skjutsade mig hela vägen hem. (efter preposition)

Detta är det vanliga mönstret i skriven standardsvenska, men det finns tre fall när det kan vara svårt att avgöra om det ska vara de eller dem. Den här texten tar upp dessa, och den avslutas med några allmänna råd om hur man kan tänka när det är svårt att välja mellan de och dem.

De/dem som undervisar
Det första fallet gäller valet av pronomen före satser som börjar med som. När ett pronomen står som subjekt i huvudsats rekommenderar vi de: De som undervisar skjutsade oss hem. Men när det står som en typ av objekt, eller efter en preposition, framför som-satser kan man argumentera för både de och dem.

Hon skjutsade de/dem som undervisar.
Hon skjutsade hem oss till de/dem som undervisar.

Dem och som-sats följer grundmönstret och går därför bra. Ofta går det också bra med de och som-sats. Ibland kan man läsa in de som ett betydelsemässigt subjekt i som-satsen: de undervisar, och ibland går det att betrakta de som en bestämd artikel med ett utelämnat huvudord: de (personer) som undervisar. Ett undantag är de fall där pronomenet i huvudsatsen även betydelsemässigt fungerar som objekt i som-satsen: Hon skjutsade dem som hon gillade. Där rekommenderar vi dem.

Dem skjutsade vi
Det andra fallet gäller satser där objektet har bytt plats med subjektet. Detta uppstår när man vill lyfta fram objektet i satsen, t.ex. vid frågor. Vi rekommenderar då att man följer grundmönstret och skriver:

Vilka skjutsade de? (vanlig ordföljd: de skjutsade några)
Dem skjutsade vi. (vanlig ordföljd: vi skjutsade dem)

I sådana fall blir en del skribenter osäkra och skriver Vilka skjutsade dem? fast de egentligen menar de, eller De skjutsade vi, fast de egentligen menar dem. Detta är inte så konstigt med tanke på att positionen före verbet gärna associeras med subjektet.

De här lärarna skjutsade oss
Det tredje fallet gäller förväxlingar av pronomenet dem med den bestämda artikeln de. Ett exempel är när personer frångår grundmönstret genom att skriva Dem här lärarna skjutsade oss, istället för De här lärarna skjutsade oss. Här rekommenderar vi den senare formuleringen med de (här).

När det är svårt att välja mellan de och dem
När det är svårt att välja är det större chans att det blir rätt om du väljer de eftersom det är vanligare än dem. Det kan också vara till hjälp att byta ut de/dem mot vi/oss. Tanken är att du väljer de där du skulle välja vi: Vi/de skjutsade henne. Och omvänt, där du väljer oss ska du också välja dem: Hon skjutsade oss/dem. Om varken vi eller oss fungerar, rör det sig troligtvis om den bestämda artikeln de som i De snälla lärarna skjutsade mig eller Hon skjutsade de snälla lärarna. Där fungerar varken vi eller oss: *Vi snälla lärarna skjutsade mig, eller *Hon skjutsade oss snälla lärarna. En liknande variant är att översätta uttrycket till engelska; en del känner sig mer säkra i valet mellan the, they och them, än mellan de och dem.

Läs även:

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej