Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vilka regler finns för förkortningar?

Svar:

En övergripande regel är att man inte bör förkorta i onödan. Men om man ändå måste förkorta finns det riktlinjer för om man ska ha punkt eller inte, och för stora eller små bokstäver.

När ska det vara punkt i förkortningar?

Punkter används för avbrytningsförkortningar, för att visa att man har brutit av ett eller flera ord. I förkortningen t.ex. är det orden till och exempel som blivit avbrutna. Ibland används också mellanslag för att markera det, men punkter är tydligare.

Punkter används inte för sammandragsförkortningar som tfn (telefon) eller nr (nummer). Då har man ju inte brutit av ordet utan använt bokstäver även från mitten och slutet av det. Punkter används inte heller för initialförkortningar, då man tar en bokstav från varje ord eller ordled i en fras eller ett namn. Saco är en initialförkortning av Sveriges akademikers centralorganisation, VR är en initialförkortning av Vetenskapsrådet och vd av verkställande direktör.

När ska det vara små och stora bokstäver i förkortningar?

Med små bokstäver skrivs avbrytnings- och sammandragsförkortningar som inte är namn. Det gäller även de flesta initialförkortningar som utläses som vanliga ord: prao, aids. Även initialförkortningar som inte är namn och utläses bokstav för bokstav skrivs i regel så: adhd, gd, sms.

Med stora bokstäver skrivs initialförkortningar med namnfunktion som utläses bokstav för bokstav: EU (Europeiska unionen), MP (Miljöpartiet). Så skrivs ofta även främmande, fackspråkliga och oetablerade initialförkortningar.

  • Exempel på främmande förkortningar: IQ (Intelligenzquotient), CIO (chief information officer).
  • Exempel på fackspråkliga förkortningar: RPA (robotiserad processautomatisering), DBT (diastoliskt blodtryck).
  • Exempel på oetablerade förkortningar: MBK (mätning, beräkning, kartering), ASL (att skriva sig till läsning).

Med stor begynnelsebokstav och i övrigt små bokstäver skrivs initialförkortningar som är namn och utläses som ord (inte bokstav för bokstav): Nato (North Atlantic Treaty Organization), Saco (Sveriges akademikers centralorganisation).


Läs även:

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej