Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur används tecknen akut accent, grav accent och apostrof i svenskan?

Svar:

Tecknet akut accent (´) finns i svenskan i ett hundratal lånord som i sin grundform innehåller ett betonat e. Det finns dessutom i vissa svenska släktnamn och då ibland även över andra bokstäver än e. Normalt visar denna accent i svenskan ordets huvudbetoning: armé, idé, kafé, Linné, Sundén. Accent sätts ut även över stor bokstav: IDÉ, LINNÉ .

Grav accent (`) är mindre vanlig än akut accent. Den förekommer i det franska lånordet à, à jour, 4 à 5, samt i uttryck som övertagits direkt från framför allt franskan, t.ex. crème de la crème, pietà. Grav accent kan också användas vid återgivande av utländska namn, främst franska och italienska.

Apostrof (’) används som utelämningstecken vid mer ovanliga och tillfälliga uteslutningar av bokstäver. Ropa’ kan alltså stå för ropar, ropade eller ropat. Vid genitiv av egennamn kan man använda apostrof om sammanhanget inte tydligt nog visar att genitiv avses: Sveriges banker är fattigare än Schweiz’ (banker). Det här är inte min hund, det är Anders’ (hund).

Apostrofer används också runt citat inom ett citat, t.ex:. ”Jag ogillar när folk säger ’vad stor du har blivit’ och nyper mig i kinden”, sa Lucas. I det sammanhanget kallas apostrofer ofta för enkla citattecken.

I språkvetenskaplig litteratur sätts apostrof runt uppgift om ett ords betydelse, t.ex.: Ordet demokrati betyder 'folkstyre' och kommer från grekiskan.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej