Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Rubriker och mellanrubriker avslutas ibland med utropstecken och frågetecken. Bör man vara konsekvent och även sätta ut punkt efter rubriker?

Svar:

Punkt brukar vanligtvis inte sättas ut i rubriker. Den utelämnade punkten signalerar till läsaren att det handlar om en rubrik, och eftersom rubriken står ensam behövs heller inget skiljetecken för att förtydliga gränsen mot omgivande text. Däremot sätts frågetecken och utropstecken ut efter en rubrik, eftersom dessa tecken anger att det är en fråga respektive ett utrop.

Undantagsvis kan dock punkt efter rubrik tänkas, t.ex. i dessa fall:

1. I så kallade radrubriker bör det vara punkt – för att avskilja dem mot den första meningen i löptexten, som ju börjar på samma rad.

2. En viss typografisk frihet och lekfullhet måste alltid vara tillåten. Punkt efter rubrik är inte helt ovanligt i reklamannonser, där det ju ofta experimenteras med typografin. Annonstext är ofta ett slags löptext utformad grafiskt som rubriker, d.v.s. ett slags mellanting mellan löptext och rubrik.

3. Består rubriken av flera meningar utan radbyte vid ny mening, måste punkt eller annat skiljetecken sättas ut mellan meningarna. Efter den sista meningen sätts dock punkt inte ut. Denna typ av flermeningsrubrik förekommer mest i boktitlar och liknande.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej