Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur ser Språkrådet på s-plural?

Svar:

S-plural används mest för engelska lånord, men den förekommer också med andra ord. Enstaka inhemska svenska ord som sambo kan få plural-s, liksom några lånord från språk som inte har s-plural, till exempel schlager från tyskan och tsunami från japanskan. Att s-plural används även för sådana ord tyder på att den är en del av det svenska språksystemet, och moderna grammatikböcker beskriver nu också s-plural som ett sjunde böjningsmönster jämte de sex traditionella.

Vilket böjningsmönster ett ord fogas in i beror på flera olika faktorer, som vilket genus det har, hur det uttalas och vilka bokstäver stammen slutar på. Det är sällan helt förutsägbart, och det råder också variation och osäkerhet om språknormen för många lånord som uttalsmässigt skiljer sig från nedärvda svenska ord. För några är s-plural den helt dominerande pluralböjningen: en poncho, flera ponchos; ett fan, flera fans; en bagel, flera bagels. För andra ord varierar s-plural med andra böjningar: Heter det flera designers, flera designerar/designrar eller flera designerFlera gangsters eller flera gangstrar? Flera avokados, flera avokador, flera avokadosar eller kanske flera avokado?

Ändrade rekommendationer och bedömningar
S-plural har länge förekommit i svenskan. De första inhemska exemplen är redan från 1700-talet. Språkvården har länge avrått helt ifrån den, men vi har under senare år blivit alltmer accepterande. Språkrådet har justerat en del rekommendationer och förordar nu s-plural för vissa ord, som poncho och safari. Nedan redogör vi för de resonemang som ligger bakom vår hållning nu.

S-plural beskrivs ibland som något som inte hör till svenskan. Men eftersom den har en lång historia i svenskan och eftersom vissa svenska ord (sambos, och lite skämtsamt snyggos, gubbs, kvinns) och lånord från språk med andra pluralformer ibland får s-plural (martinis, igloos, samosas, hijabs), ser vi det nu som rimligt att betrakta den som en del av det svenska språksystemet. Samtidigt är det sant att många av de ord som förekommer med s-plural på svenska är lånord och dessutom har kvar drag från andra språk också när de förekommer i svenska sammanhang. Vi ser det alltså som ett böjningsmönster i den svenska grammatiken, som främst används för att hantera lånord.

Ofullständigt böjningsmönster 
Problemet med s-plural som böjningsmönster uppstår när substantivet ska sättas i bestämd form plural. Om det heter två glada emojis, vad ska man då använda om man vill tala om de två glada …?

S-pluralens böjningsmönster med osäkerhet

  obestämd form bestämd form
singular skanner skannern
plural skanners skannersna? skannersarna? skannrarna?

 

Traditionellt, komplett böjningsmönster

  obestämd form bestämd form
singular  skanner skannern
plural skannrar skannrarnaSpråkrådets allmänna hållning till lånord är att det är bra om de lånord som blir en del av det svenska standardspråket följer svenska mönster för stavning och böjning, så att de blir lätta att hantera i svenska texter. Språkrådets rekommendationer har alltså som mål att det ska finnas kompletta och fungerande böjningsmönster för inlånade substantiv. Rekommendationerna utgår också från att vi i regel vill undvika sar-böjning i standardvenska, eftersom pluralmönstret med ändelsen -sar (emojisar, emojisarna etc.) mest förekommer i talspråk och blir stilistiskt olämpligt i formellare text.

Detta innebär att vi rekommenderar traditionell böjning för ord som ofta förekommer med både s-plural och traditionell plural. Det gör vi alltså för att de traditionella böjningsmönstren gör valet av bestämd form plural självklart.

När traditionella mönster inte får fäste 
Ibland får den form språkvården rekommenderar genomslag, som i fallet skannrar. I andra fall blir det ändå s-formen. Kimonor, ponchor och safarier har inte fått fäste i språkbruket, hur mycket språkvården än rekommenderat dem. I språkbruket dominerar kimonos, ponchos, och safaris stort. När en s-form har blivit mer eller mindre allenarådande i språkbruket hjälper det inte att från språkvårdshåll rekommendera en annan form. I dessa och liknande fall rekommenderar vi numera s-plural – trots att problemet med den bestämda pluralformen ännu är olöst. S-plural är ett område med variation, osäkerhet och förändring även i standardnormen, vilket gör att även rekommendationerna måste förändras för att följa med språkbruket och vara relevanta.

Fullständigt böjningsmönster 
Problem med bestämd form plural uppstår dock inte för alla ord. De där fansen, de där jeansen, de där chipsen fungerar friktionsfritt. I sådana fall har språkvården aldrig avrått från s-plural.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej