Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Bör man skriva fight, fake, date och web eller fajt, fejk, dejt och webb?

Svar:

Vi rekommenderar fajt, fejk, dejt och webb.

Det finns en lång tradition av att försvenska stavningen av inlånade ord. Fight skrivs då fajt eftersom bokstavsföljden igh inte betecknar ett a-ljud följt av ett j-ljud i svenskan. Web bör skrivas webb, för att på samma sätt som lånorden jobb och stopp markera kort vokal med dubbeltecknad konsonant.

Att vi rekommenderar försvenskad stavning beror också på att det blir lättare att skriva de verb eller andra ordbildningar vi ofta skapar av lånorden. Det här gäller dejt och fejk, men också exempelvis skejt och vejp. Formerna data; faka, fakning; skata, skatare och vapa är svårhanterliga i svensk skrift, liksom även datea; fakea, fakening; skatea, skateare och vapea. De försvenskade formerna dejta; fejka, fejkningskejta, skejtare och vejpa fungerar bättre, i likhet med de sedan länge etablerade tejpa, tejpning till tejp.

Andra exempel på ord med försvenskad stavning är byrå och fåtölj av franskans bureau och fauteuil, rostbiff och klubb av engelskans roast beef och club.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej