Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Bör man skriva fight, fake, date och web eller fajt, fejk, dejt och webb?

Svar:

Vi rekommenderar fajt, fejk, dejt och webb.

Det finns en lång tradition av att försvenska stavningen av inlånade ord. Fight skrivs då fajt eftersom bokstavsföljden igh inte betecknar ett a-ljud följt av ett j-ljud i svenskan. Web bör skrivas webb, för att på samma sätt som lånorden jobb och stopp markera kort vokal med dubbeltecknad konsonant. Andra exempel på ord med försvenskad stavning är byrå och fåtölj av franskans bureau och fauteuil, rostbiff och klubb av engelskans roast beef och club.

Att vi rekommenderar försvenskad stavning beror också på att det blir lättare att skriva de verb eller andra ordbildningar vi ofta skapar av lånorden. Såväl skata, skatare, faka, fakning, data, vapa som skatea, skateare, fakea, fakening, datea, vapea är svårhanterliga som svenska skriftformer. Skejta, skejtare, fejka, fejkning, dejta och vejpa fungerar bättre i svensk text, i likhet med det sedan länge etablerade tejpa till tejp.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej