Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Heter det en eller ett klimax?

Svar:

Klimax har så kallat vacklande genus. Det betyder att det kan heta såväl en som ett klimax.

I språkbruket är t-genus vanligast. Det heter alltså ofta nå sitt klimax. Det böjs då klimaxet, flera klimax, de där klimaxen. Detta är den form vi rekommenderar.

Föredrar man n-genus blir det i stället nå sin klimax och den klimaxen, flera klimaxar, de där klimaxarna. Detta är den enda form som återfinns i ordböckerna.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej