Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Kan ett substantiv ha både n- och t-genus?

Svar:

Det vanligaste är att ett substantiv bara har ett genus. Men en del substantiv kan ha både n-genus och t-genus, exempelvis en/ett poäng och en/ett test. Det kallas ibland vacklande genus.

Ofta finns det mönster för variationen:

Substantiv som betecknar ämnen och liknande, men som man också kan få portionsvis, kan ibland ha t-genus för ämnet och n-genus för portionen. Ofta används ett öl när man talar om vätskan som ett ämne, men en öl när man talar om ’en portion öl’, ’ett glas öl’. Ett annat exempel är en/ett kaffe.

Kemiska ämnen kan ofta ha n- eller t-genus: en/ett aceton, en/ett vaselin, en/ett sulfit.

Vissa substantiv har ett genus i fackspråk och ett annat i allmänspråk. Ibland kan också de två genusen signalera delvis olika betydelse i fackspråk och allmänspråk. En borr betyder i allmänspråk hela borrmaskinen, medan ett borr (som ofta inte används i allmänspråk) avser borrstiftet, inte borrmaskinen.

Vilket genus ett substantiv får kan också i vissa fall variera regionalt. Exempel på substantiv som varierar i olika dialekter är en/ett mos, en/ett paraply.

Förkortningar kan ibland ha båda genusen, ett från det bakomliggande ordet och ett för själva förkortningen, till exempel en/ett pm.

Se även minnesregler för vilket genus ett ord tillhör.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej