Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

 Är det någon skillnad på initialförkortning och akronym?

Svar:

I svenskan görs ingen skillnad på initialförkortning och akronym. Initialförkortning är det vanliga ordvalet, men ibland används akronym som synonym.

I engelskan används de också synonymt, men ibland görs en åtskillnad mellan det övergripande initialism (motsvarande initialförkortning) och underkategorin acronym, som då bara syftar på de initialförkortningar som läses ut som ord, som aids, och inte bokstav för bokstav. Det används då särskilt om förkortningar för företags- och organisationsnamn, som Nato/NATO.

Ordet akronym har etymologiskt sett ingen sådan betydelse. Det är bildat till grekiskans akro-, ungefär ’vid kanten, änden, toppen (av något); ytterhet, extrem’, och -onym, ’namn’. Akro- refererar alltså till bokstävernas placering i början av orden.

Läs även:

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej