Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Används de feminina formerna hopperska, löperska etc. för kvinnliga sportutövare?

Svar:

Femininformer används ibland, men vår generella rekommendation är att använda könsneutrala beteckningar för såväl kvinnliga som manliga idrottare: hoppare, löpare, simmare osv.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej