Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Har verbet stinka någon supinform? Är det stunkit?

Svar:

I Svenska Akademiens ordlista står att stinka saknar supinform. Men i en del andra ordböcker står det att den undviks, och det är det bästa sättet att beskriva läget.

Supinformen skulle bli stunkit. Den finns belagd tidigare, och den hittas även i dag någon enstaka gång: Akutmottagningen har stunkit kloak i många månader, deras operationssalar är ur bruk tills vidare.

På samma sätt är det med spritta. Det är inte ofta man ser eller hör spruttit. Och när det gäller stinga undviker man preteritumformen, som ju skulle vara stang.

Det är svårt att veta varför det blivit så här. Varför inte stunkit när det går bra med stungit? Varför går det inte med stang när det går bra med stank?

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej