Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Är uttrycket barn och unga vedertaget? Kan man i så fall använda den unge om en ung person?

Svar:

Just frasen barn och unga har blivit etablerad. Den här substantivanvändningen av unga brukar sällan anges i ordböcker, och tidigare var det vanligare att skriva barn och ungdomar. Men barn och unga är ett behändigt uttryckssätt och en parallell till hur vi använder gamla. Det är vanligast med pluralformen unga, som i följande exempel:

Allt färre unga dricker alkohol, visar den senaste undersökningen av Centralförbundet för alkohol-och narkotikaupplysning (CAN).

Det är ganska ovanligt att använda den motsvarande singularformen den unge, men det förekommer också:

Efter 100 dagars arbetslöshet läggs ett individuellt program upp på Arbetsförmedlingen och den unge erbjuds studier eller någon form av sysselsättning.

Observera dock att den unge kan tolkas som att det är frågan om en ung man/pojke. Om man vill uttrycka sig könsneutralt kan den unga eller ungdomen vara ett bättre val.

Läs även:

I vilka fall ska man välja a-form på adjektivet (gamla, lilla, kompetenta) och i vilka fall ska man välja e-form (gamle, lille, kompetente) när adjektivet används för att beskriva en person?

Kan man använda konstruktionen en ungdom i betydelsen ’en ung människa’?

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej