Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Kan man säga "Han vart ledsen" eller kan det bara heta "Han blev ledsen"?
Svar:
Ja, men det hör till talspråket. Självklart kan det också användas i skrift som återger ledigt talspråk. Formen vart hör till verbet varda. Andra former av detta verb är varder, vorden och varde. Alla dessa former utom vart är i dag föråldrade men lever kvar i citat, psalmer o.d. som i "Varde ljus", "Vår gäst han vorden är".

Redan under fornsvensk tid lånades bli(va) in från lågtyskan, och det kom att nästan helt ersätta varda, framför allt i skriftspråket. Men formen vart lever kvar i talspråket på många håll.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej