Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Kan det heta Han vart ledsen eller kan det bara heta Han blev ledsen?

Svar:

Han vart ledsen hör till talspråket. Det kan självklart också användas i skrift som återger ledigt talspråk. I skriven standardsvenska rekommenderar vi däremot Han blev ledsen.

Formen vart hör till verbet varda. Andra former av detta verb är varder, vorden och varde. Alla dessa former utom vart är i dag föråldrade men lever kvar i citat, psalmer o.d. som i Varde ljus, Vår gäst han vorden är.

Redan under fornsvensk tid lånades bli(va) in från lågtyskan, och det kom att nästan helt ersätta varda, framför allt i skriftspråket. Men formen vart lever kvar i talspråket på många håll.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej