Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Är det en onödig upprepning att skriva Jag brukar alltid...?

Svar:

Bruka betyder ’ha för vana’, och alltid tillför information om hur ofta vanan upprepas. Jag brukar alltid gå på torsdagsträffarna, Jag brukar ofta gå på torsdagsträffarna och Jag brukar ibland gå på torsdagsträffarna betyder lite olika saker.

Bruka kan alltså kombineras med ord som nyanserar frekvensen, utan att det blir en onödig upprepning.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej