Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Är det korrekt att börja en mening med och eller men?

Svar:

Det går bra att inleda en mening med och eller men. En mening kan börja med men när den står i motsättning till hela den föregående meningen, inte bara en del av den. Ofta kan det vara bättre att inleda meningen med men än att uttrycka motsättningen med ett dock eller emellertid, eftersom dessa ord kan uppfattas som alltför formellai vissa sammanhang. Det går alltså bra att skriva till exempel:

Experter har intygat att han fått hörselskadan genom att i alla år ha arbetat som musiklärare med fiolelever. Men försäkringskassans läkare vägrar att acceptera hörselskadan som arbetsskada.

På motsvarande sätt kan man börja en mening med och när den innebär ett tillägg till informationen i föregående mening eller meningar. Särskilt när meningen är sista ledet i en uppräkning eller uttrycker ett slags sammanfattning, så kan ett inledande och ge särskilt eftertryck:

Kontoret har hållit stängt på fredagar. Förfrågningar från allmänheten ligger obesvarade sedan förra året. Ingen ny information har lagts ut på webbplatsen sedan februari. Och det är ändå bara de missförhållanden som gäller ansiktet utåt.

Men meningsinledande men och och bör användas sparsamt. En text med flera meningsinledande och eller men direkt efter varandra kan ge ett pratigt intryck.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej