Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur vet man om ett uttryck ska skrivas ihop eller isär?

Svar:

Det finns olika sätt att undersöka ifall ett uttryck ska skrivas isär eller ihop. Tre knep är att:

  • växla mellan singular och plural
  • lyssna efter sammansättningsaccent
  • slå upp uttrycket i en ordbok eller på nätet.

Växla mellan singular och plural
I många fall hjälper det att växla mellan singular och plural. Man kan tänka på uttrycket skum tomte (’tomte som är skum; suspekt tomte’), och sammansättningen skumtomte (’tomte gjord av skum, en sorts godis’').

I skum tomte är skum ett självständigt adjektiv. Det märker vi om vi talar om flera sådana, eftersom vi böjer både adjektivet och huvudordet i plural: en skum tomte, två skumma tomtar. När båda orden böjs ska uttrycket oftast skrivas isär.

I skumtomte är inte skum ett enskilt ord utan den första delen av en sammansättning. När vi talar om flera skumtomtar händer ingenting med ledet skum utan det är bara tomte som böjs i plural: en skumtomte, två skumtomtar. När den första delen i uttrycket inte ändras när man växlar mellan singular och plural är det oftast en sammansättning som ska skrivas ihop.

Lyssna efter sammansättningsaccent
Vi kan exempelvis tala om både ett fritids hus (’ett hus som tillhör ett fritidshem’) och ett fritidshus (’ett hus som man bor i under semestern och annan fritid’). I den här sortens uttryck hjälper det inte att växla mellan plural och singular: det heter ett fritids hus, flera fritids hus och ett fritidshus, flera fritidshus.

Då är uttalsskillnaden mellan sammansatta och särskrivna uttryck mer pålitlig. Sammansättningar har en speciell betoning och ordmelodi. Det kan hjälpa att säga ordet högt för att höra om det har sammansättningsaccent och ska skrivas som ett ord (som skumtomte och fritidshus), eller om det är flera olika ord (som skum tomte och fritids hus).

Slå upp uttrycket i en ordbok eller på nätet
Om det handlar om en sammansättning kan man ibland få det bekräftat genom att slå upp det i en ordbok, exempelvis på svenska.se. Dock är det bara ett mindre urval etablerade sammansättningar som tas upp i ordböckerna. Man kan också söka på uttrycket i en vanlig sökmotor. Använd då citattecken runt uttrycket för att söka på exakt det skrivsätt som du vill testa. Titta särskilt på träffarna från mer formella sidor, som har högre krav på korrekthet.

Flerordsuttryck
För flerordsuttryck av typen i dag/idag och mitt emellan/mittemellan gäller särskilda rekommendationer. Här finns det ofta variation också inom standardnormen. Läs mer: Ska man skriva ihop eller isär flerorduttryck som i dag/idag och mitt emellan/mittemellan?

Symbolfråga
Särskrivning har också blivit en symbolfråga. Särskrivning ses som fult och obildat medan sammanskrivning ses som fint och bildat. Därför kan det vara bra att påminna sig om att valet mellan att skriva ihop och skriva isär faktiskt inte alltid är enkelt. Det kan också vara värt att fundera över hur ofta särskrivningar leder till missförstånd. Det är till exempel inte särskilt troligt att skum tomte missuppfattas när det står på en skylt i en matbutik – även om det korrekta skrivsättet här högst troligen är skumtomte.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej