Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Ska man sätta utropstecken eller komma efter hälsningsfrasen i brev?
Svar:
Några regler finns inte, däremot några olika varianter. Efter det inledande hälsningsordet används ofta utropstecken, som då kan följas av stor bokstav:

Hej!
Vi vill härmed informera dig om våra nya öppettider.

Ett komma i denna ställning har blivit allt vanligare, dels kanske genom påverkan från andra språk där detta bruk är vanligt, dels kanske för att många uppfattar utropstecken som väl hurtigt eller familjärt. Kommat följs då ofta av liten bokstav:

Bästa kollega,
tack för din översikt över bilimporten.

Det går också att skriva en inledande hälsningsfras utan skiljetecken. Den inledande raden skulle kunna jämföras med en rubrik eller med den avslutande hälsningsfrasen, som ju normalt inte följs av något skiljetecken:

Bästa kund
Det är med stor glädje vi kan meddela att vår ombyggnad nu är klar.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej