Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Ska man sätta utropstecken, punkt eller komma efter hälsningsfrasen i mejl och brev?

Svar:

Det finns inga entydiga regler, men det finns några vanliga standardvarianter. För varianterna nedan kan meningen efter hälsningsfrasen antingen följa direkt efter på samma rad, eller stå på egen rad. Om man skriver meningen på egen rad kan man välja att ha blankrad emellan eller inte.

Efter det inledande hälsningsordet används ofta utropstecken, som då följs av stor bokstav:

Hej!

Vi vill härmed informera dig om våra nya öppettider.

Ett komma i denna ställning har blivit allt vanligare, dels genom påverkan från andra språk där detta bruk är vanligt, dels kanske för att många uppfattar utropstecken som väl hurtigt eller familjärt. Kommat följs då lämpligast av liten bokstav, som vid annan kommatering, särskilt om hälsningsfrasen kan bilda en grammatisk mening tillsammans med det som följer:

Bästa kollega,
tack för din översikt över bilimporten.

Stor bokstav efter komma följer inte gängse skrivregler för kommatering men har blivit vanligt i bruket, sannolikt efter engelsk förebild. Det är särskilt vanligt när det som kommer efter hälsningsfrasen är mer fristående och tydligare bildar en egen grammatisk mening:

Hej,

Enligt er webbsida har ni stängt 1–31 juli, stämmer det?

Det går också att skriva en inledande hälsningsfras med punkt följt av stor bokstav, eller helt utan skiljetecken följt av stor bokstav. I det senare fallet skulle den inledande raden kunna jämföras med en rubrik eller med den avslutande hälsningsfrasen, som ju normalt inte följs av något skiljetecken:

Bästa kund

Det är med stor glädje vi kan meddela att vår ombyggnad nu är klar.

Läs även: Hur ska ett brev avslutas? Kan man använda förkortningen Mvh?

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej