Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Skriver man SMS och MMS eller sms och mms - och vilka verb ska användas?
Svar:
Vi rekommenderar att förkortningarna skrivs med små bokstäver, sms och mms. Sms står för engelskans short message service, och mms för multimedia messaging service. Förkortningarna har nu blivit egna ord, så att man talar om ett sms och det där mms:et. Därför är det rimligt att skriva dem med gemener, precis som pc, cd och tv.

I talspråk förekommer verben ememmessa och essemmessa. De skrivs helst sms:a och mms:a. Även verbet messa är vanligt.

Verbformen messa förekommer också både i tal och skrift i informella sammanhang.

Såväl mms:a som messa hör hemma i informellt språk. I mycket formella sammanhang bör man dock hålla sig till att skicka sms eller skicka mms-meddelanden.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej