Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Kan man skriva en slags kaka och ett sorts smycke? Det heter ju ett slag och en sort. Borde det inte heta ett slags kaka och en sorts smycke?

Svar:

Det är alltid korrekt att böja artikel eller annat bestämningsord före slags och sorts efter det genus som slag respektive sort har: ett slags kaka, vilket slags skola, något slags övning respektive en sorts smycken, vilken sorts program, någon sorts skämt.

Det gäller också när huvudordet står i plural: ett slags kakor, en sorts smycken.

Men det går också bra att behandla slags och sorts som en oböjlig bestämning och låta genus bestämmas av frasens huvudord: en slags kaka, vilken slags skola, någon slags övning respektive ett sorts smycke, vilket sorts program, något sorts skämt.

Detta gäller också då huvudordet står i plural: en slags kakor, ett sorts smycken.

Och sorts kan användas efter bestämningsord i plural: många sorts smycken.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej