Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Heter det fiskarna eller fiskarena när det gäller yrkesfiskare?

Svar:

Ordet fiskare böjs fiskarna i bestämd form plural.

Alla svenskans personord som slutar på -are heter detsamma i plural: en fiskare/lärare/läkare; flera fiskare/lärare/läkare. Men i bestämd form plural får de ändelsen -arna: t.ex. de där fiskarna, de bästa lärarna, de fem läkarna.

För fiskare och några till ord av den här typen gäller att roten av ordet även utgör ett annat ord som har plural på -ar och som då blir till -arna i bestämd form: fisk, fiskar, fiskarna; dom, domar, domarna. För sådana ord blir det sammanfall i bestämd plural: fiskarna kan gälla fiskar eller fiskare och domarna kan gälla domar eller domare. Med hjälp av sammanhanget brukar det gå bra att avgöra vilket av orden som avses.

Formen fiskarena har faktiskt förekommit för länge sedan, men används inte i modern svenska.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej