Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vilka yrkesbeteckningar ska man använda om man vill uttrycka sig könsneutralt?

Svar:

Vi rekommenderar generellt samma yrkesbeteckning för män som för kvinnor. Många yrkesbeteckningar betraktas idag som könsneutrala även om de ursprungligen var manliga, exempelvis yrkesbeteckningar som slutar på -are och -ör. Lärare, författare, frisör och redaktör går alltså idag utmärkt att använda för både män och kvinnor.

I de fall där det är möjligt avråder vi från yrkesbeteckningar som slutar på -man. Det kan finnas följande alternativ:

  • Byt ut -man mot -person: exempelvis talesperson i stället för talesman.
  • Byt ut -man mot ett efterled som passar i det specifika sammanhanget: exempelvis riksdagsledamot i stället för riksdagsman.
  • Byt ut -man mot en avledning: exempelvis justerare i stället för justeringsman.
  • Stryk efterledet: exempelvis polis i stället för polisman.
  • Byt ut yrkesbeteckningen till en könsneutral synonym: exempelvis forskare i stället vetenskapsman.

Ett antal yrkesbeteckningar som slutar på -man saknar könsneutrala alternativ. Det gäller exempelvis brandman och rådman. På samma sätt finns några yrkesbeteckningar som slutar på den feminina avledningen -ska, exempelvis barnmorska och tandsköterska. I dessa undantagsfall får yrkesbeteckningarna som slutar på -man respektive -ska stå för både män och kvinnor. Detta kan dock förändras, och utvecklingen kan gå ganska fort när ett könsneutralt alternativ väl får fäste.

Läs även:
Hur gör jag för att referera till personer utan att behöva ange kön?
Hur vet man om ett ord för en grupp människor är könsneutralt?

Fördjupning:
Avsnittet om könsneutralt språk i Språkrådet rekommenderar (2023), s. 45–58 (pdf).

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej