Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur används tecknen % och ?

Svar:

Procenttecken och promilletecken används framför allt för att spara utrymme i tabeller och i texter som innehåller flera procent- eller promilleangivelser. De används enbart tillsammans med siffror.

I löpande text ska det vara mellanrum mellan siffran och tecknet. När man skriver på dator är det bäst att göra ett så kallat fast mellanslag, så att siffran och tecknet inte skiljs åt vid radbrytning: 100 % och 3 ‰.

I texter där det inte är ont om plats eller finns andra särskilda skäl att använda procenttecken och promilletecken skrivs procent och promille helst med bokstäver:

70 procent röstade ja och 30 procent röstade nej.

När procent och promille inte föregås av siffror skrivs de alltid med bokstäver:

Han ställde alltid upp till hundra procent.
Salthalten i havsvatten mäts i promille.

När procent eller promille ingår i sammansättningar eller avledningar används också bokstäver: hundraprocentig eller 100-procentig och promillehalt.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej