Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

När skrivs titlar med bestämd form och när med obestämd form?

Svar:

Vissa titlar skrivs i bestämd form, andra i obestämd form. Det finns några huvudregler man kan hålla sig till. Bestämd form används när det är:

1) Titlar som är neutrum: medicinalrådet Agneta Ekman, kanslibiträdet Johan Berg

2) Feminina titlar: prinsessan Christina, grevinnan Greta Thott - Undantag: fru Andersson, fröken Petterson

3) Titlar som inte brukar användas som tilltalstitlar: författaren Birgitta Trotzig, skådespelaren Jan Malmsjö

4) Titlar med bestämningar: tf professorn Maria Sköld, f. landshövdingen Ulf Adolfsson

5) Titlar i plural: drottningarna Maria och Kristina, doktorerna Persson och Stjärnlöf.

Däremot används obestämd form i följande fall:

6) Titlar som kan användas som tilltalstitlar: greve Stellan Mörner, ingenjör Arne Ström, doktor Eva Lundberg, professor Lena Åberg, kapten Andersson, landshövding Kari Marklund, byråchef Helga Bergman, biskop Christina Odenberg, ärkebiskop KG Hammar -Undantag: prosten Sven Larsson

7) Akademiska examenstitlar, vissa tjänstetitlar: filosofie magister Ylva Dahlberg, förste bibliotekarie Johan Svensson

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej