Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Kan man skriva våran och vårat?

Svar:

I standardsvenskan rekommenderar vi vår, vårt, er, ert.

Formerna våran, vårat, eran, erat hör hemma i talspråket och i talspråkshärmande skrift, som repliker eller liknande. De används också i vardagligt skriftspråk, till exempel i textmeddelanden till familj och vänner.

Formerna våran, vårat, eran, erat är gamla ackusativformer, det vill säga böjningsformer som fanns i svenskan fram till slutet av medeltiden. Substantiv, adjektiv och pronomen som vår och er böjdes då i fyra olika kasus, bland annat ackusativ. Dessa böjningsformer lever kvar i talspråket i stora delar av Sverige, sida vid sida med formerna vår, vårt, era, ert.

Läs mer om svenskans historia i Isofs kunskapsbank om svenska språket.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej