Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Finns det någon skillnad mellan uttrycket göra skillnad och göra en skillnad, som i Det gör (en) skillnad att ta tåget istället för flyget?

Svar:

Göra skillnad och göra en skillnad är mycket lika varandra i betydelse. Ofta används göra skillnad i lite mer generell bemärkelse och kan syfta på såväl konkret nytta som abstrakt, altruistisk, nytta:

  • Att skura trädäcket med ättika gjorde verkligen skillnad.
  • Att ta tåget istället för flyget gör skillnad för miljön.

Göra en skillnad används mer sällan för konkret nytta, utan när man talar om altruistisk nytta

  • Hon valde veterinäryrket för att verkligen kunna göra en skillnad för utsatta djur.

Men helt uteslutet är det inte att använda göra en skillnad-konstruktionen också för konkret syftning:

  • Valet av klinik kommer att göra en skillnad i plånboken.

Göra en skillnad är ett översättningslån från engelskans make a difference. Det är inte ett problem att använda sig av översättningslån, men det finns talare som irriterar sig på dessa engelska lånekonstruktioner. Om man vill vara säker på att kommunikationen är störningsfri kan man använda göra skillnad för både konkret och abstrakt nytta.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej