Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Finns det någon skillnad mellan uttrycket göra skillnad och göra en skillnad, som i Det gör (en) skillnad att ta tåget istället för flyget?

Svar:

Göra skillnad och göra en skillnad ligger mycket nära varandra i betydelse. Ofta används göra skillnad i mer allmän bemärkelse. Det kan syfta både på konkret nytta och på mer abstrakt, ofta altruistisk nytta:

Att skura trädäcket med ättika gjorde verkligen skillnad.
Att ta tåget istället för flyget gör skillnad för miljön.

Göra en skillnad används framför allt när man talar om mer abstrakt, altruistisk nytta:

Hon valde veterinäryrket för att verkligen kunna göra en skillnad för utsatta djur.

Men göra en skillnad-konstruktionen förekommer också vid konkret syftning:

Valet av klinik kommer att göra en skillnad i plånboken.

Göra en skillnad är ett översättningslån från engelskans make a difference. Det är inget problem i sig att använda översättningslån, men det finns språkbrukare som irriterar sig på sådana engelska lånekonstruktioner. Om man vill minimera risken för irritation kan man använda göra skillnad (alltså utan den obestämda artikeln en) för både konkret och abstrakt nytta.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej