Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vad betyder domma?

Svar:

Domma betyder samma sak som ’dessa’ och ’de här’. Det är en regional variant som framför allt används i södra delen av Sverige.

Domma är ett demonstrativt pronomen som är regelbundet bildad enligt samma mönster som den-denna, det-detta och de-dessa: dom-domma. Medan den standardspråkliga motsvarigheten dessa utgår från formen de (och har fått ett inskott av s), är domma bildat av talspråksformen dom.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej