Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Var ska jag lägga domma? frågar min son ibland. Var kommer domma ifrån?
Svar:
Domma betyder ’de här’ och betraktas som barnspråk.

Det är bildat enligt mönstret den:denna och det:detta. Men formen domma finns inte som erkänd form i svenskan, utan parallellformen till denna, detta är i stället dessa.

Att domma är en form som inte används i vuxensvenska brukar barn upptäcka av sig själva så småningom.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej