Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur skriver man en punktlista?

Svar:

Om samtliga listpunkter utgör en direkt fortsättning på den mening som står före listan bör listpunkterna skrivas med liten bokstav och bara ha avslutande punkt efter sista listpunkten.

Kommittén föreslår att
- taket målas
- golvet slipas
- fasaden lagas.

 

Om varje listpunkt däremot utgör en egen mening börjar man varje ny punkt på listan med stor bokstav och avslutar den med punkt.

Kommittén har följande förslag:
- Taket ska målas.
- Golvet ska slipas.
- Fasaden ska lagas. Den har nämligen spruckit under året.

Oavsett vilken av ovanstående modeller man väljer ska alla punkter inom listan vara av samma slag. Man bör alltså inte blanda punkter som är direkta fortsättningar på den mening som står före listan med punkter som utgör egna meningar.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej