Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur skriver man en punktlista?

Svar:

En punktlista behöver ha en inledning av något slag. Det kan antingen vara en inledning som tillsammans med de punktade leden bildar en mening, eller en självständig inledning.

Ibland kan rubriken ovanför punktlistan fungera som inledning, exempelvis i Powerpointpresentationer och liknande bildspel. Då är det inte alltid nödvändigt med en särskild inledande text före de punktade leden.

Det finns huvudsakligen tre olika sätt att skriva en punktlista.

Om punkterna är en fortsättning på samma mening som inledningen sätts inte kolon ut efter inledningen. Punkt sätts ut efter det sista ledet.

Gör gärna en punktlista när 

  • uppräkningar behöver bli lättare att överblicka
  • du vill framhäva viktig information
  • en mening blir lång och svårläst. 

Om punkterna inte ingår i samma mening utan är språkligt mer fristående sätts kolon ut. Även här sätts punkt ut enbart efter det sista ledet.

Punktlistor gör texten mer läsvänlig på följande sätt:

  • uppräkningar blir lättare att överblicka
  • viktig information framhävs
  • långa och svårlästa meningar kan undvikas.

Ett tredje alternativ är att göra en punktlista där varje led är en fullständig mening. Då inleds varje led med stor bokstav och avslutas med punkt.

Kommittén har följande förslag:

  • Taket ska målas.
  • Golvet ska slipas.
  • Fasaden ska lagas.

Oavsett vilken av ovanstående modeller man väljer ska alla punkter inom listan vara av samma slag. Man bör alltså inte blanda punkter som är direkta fortsättningar på den mening som står före listan med punkter som utgör egna meningar.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej