Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vad betyder uttrycket stick i stäv? Och heter det stick i stäv med eller mot någonting?

Svar:

Uttrycket stick i stäv är känt sedan 1700-talet och har sin rot i sjöspråket där den ursprungliga betydelsen var att vinden kommer rakt in mot fartygsstäven. Numera används uttrycket med betydelsen ’tvärt emot’. Prepositionen efteråt växlar mellan med och mot.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej