Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Heter det på Island eller i Island?

Svar:

Både på Island och i Island är rimliga prepositionsval. Vanligast är på Island.

Principen är att man har vid namn på öar och i vid namn på nationer, men i de fall då ön och nationen sammanfaller blir valet inte självklart.

Delvis beror valet på vilket perspektiv man har. Handlar det om statsbildning och liknande är det kanske rimligare att betona nationen och välja i Island. Handlar det i stället om Island som ett resmål eller ett geografiskt område, är på Island ett bra val. Men i praktiken förekommer båda prepositionerna i båda dessa användningar. Jämför med Irland, där det också finns samma typ av variation mellan i Irland och på Irland.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej