Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Rekommenderar ni material eller materiel? Är det skillnad?

Svar:

Båda orden är korrekta. I allmänspråket rekommenderar vi att man genomgående använder material.

I fackspråk, särskilt i det militära fackspråket, upprätthålls ibland en betydelseskillnad mellan dessa ord, som i grunden härstammar från samma latinska ord, materia, som fått olika form i svenskan. Då är material ’råämne för bearbetning, substans’, medan grundbetydelsen av materiel är ’hjälpmedel, redskap’. 

Material har också bibetydelsen ’hjälpmedel, redskap’, och i praktiken kan det vara svårt att avgöra om något är material eller materiel. I allmänspråket används mestadels material

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej