Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vad är skillnaden mellan metod, metodik och metodologi?

Svar:

Metod betyder ’sätt att utföra viss uppgift’ eller ’formaliserat och systematiskt tillvägagångssätt’. Här är exempel på hur det används i en mening: Det finns olika metoder för att starta en surdeg, En vanlig metod inom statistiken är regressionsanalys.

Metodik betyder ’uppsättning metoder inom visst område’, exempelvis olika undervisningsmetoder inom pedagogiken.

Metodologi betyder ’läran om olika metoder’.

Metod används både i allmänspråket och i många olika fackspråk. Metodik och metodologi är mer utpräglat fackspråkliga ord och är särskilt vanliga inom vetenskap. Hur de används kan skilja sig åt mellan olika vetenskapliga ämnesområden.

Alla tre orden kan spåras tillbaka till det grekiska ordet methodos som betyder ’tillvägagångssätt’.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej