Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Skrivs Bibeln och Koranen med stor eller liten bokstav?

Svar:

Stor bokstav används när Bibeln och Koranen används som en titel på ett verk:

Mormor läste ur Bibeln.

Hon har läst mitt in­lägg som fan läser Bibeln.

Det står i Koranen.

Bibeln är bildat till grekiskans biblos ’papyrus, rulle, bok’, medan Koranen har sitt ursprung i arabiska qoran, ’läsning, upp­läsning’. Orden har historiskt en beskrivande, substantivisk karaktär, och på svenska skrivs de i många sammanhang med små bokstäver. Grundregeln är att orden får liten bokstav när de i den aktuella användningen kan sättas i obestämd form: bibel, koran.

Liten bokstav används i regel om exemplar av skrifterna:

Den här bibeln/koranen är inte lika sliten som den där.

Vi sålde många biblar förra året.

Även sammansättningar med orden skrivs normalt med liten bokstav, särskilt när sammansättningen står för en typ av text, publikation, studier etc.: bibelstudier, familjebibel, bibelöversättning, fickbibel, koranverser, koranskola, korancitat.

Liten bokstav har bibel också i överförd betydelse:

Londonbornas bibel är kartboken A–Z.

Detta är utan tvekan den stora bibeln för astrologiintresserade.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej