Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Skrivs Bibeln och Koranen med stor eller liten bokstav?

Svar:

Stor begynnelsebokstav används när Bibeln och Koranen används som en titel på ett verk:

Mormor läste ur Bibeln.
Hon har läst mitt in­lägg som fan läser Bibeln.
Det står i Koranen.

Liten bokstav används i regel om exemplar av skrifterna:

Den här koranen är inte lika sliten som den andra.
Vi sålde många biblar förra året.

Bibeln är bildat till grekiskans biblos ’papyrus, rulle, bok’, medan Koranen har sitt ursprung i arabiska qoran, ’läsning, upp­läsning’. Orden har historiskt en beskrivande, substantivisk karaktär, och på svenska skrivs de i många sammanhang med små bokstäver. Grundregeln är att orden får liten bokstav när de i den aktuella användningen kan sättas i obestämd form: bibel, koran.

Även sammansättningar med orden skrivs normalt med liten bokstav, särskilt när sammansättningen står för en typ av text, publikation, studier etc.: bibelstudier, familjebibel, bibelöversättning, fickbibel, koranverser, koranskola, korancitat.

Liten bokstav har bibel också i överförd betydelse:

Londonbornas bibel är kartboken A–Z.
Detta är utan tvekan den stora bibeln för astrologiintresserade.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej