Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur böjs verbet glädja? Skriver man Vi gläder oss eller Vi glädjer oss?

Svar:

Verbet glädja böjs gläder eller glädjer, gladde, glatt. Både Vi gläder oss och Vi glädjer oss är alltså accepterade former.

Det finns andra verb som varierar på liknande sätt. Stödja böjs stöder eller stödjer, stödde, stött. Det ålderdomliga städja som betyder 'anställa' böjs städjer eller städer, stadde, statt. Och den ålderdomligare varianten av be, bedja, böjs beder men även bedjer, bad, bett.

Frasen vi gläder oss kan också uttryckas med frasen vi gläds, som är presensformen av verbet glädjas. Det böjs gläds (eller glädes), gladdes, har glatts.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej