Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Heter det Vi gläder oss eller Vi glädjer oss?

Svar:

Båda formerna är accepterade, men gläder är fortfarande den föredragna formen. Gläder är också vanligare än glädjer. Frasen vi gläder oss kan också uttryckas med frasen vi gläds, som är presensformen av verbet glädjas. Se nedan!

Glädja med betydelsen ’göra någon glad’ böjs gläder el. glädjer, gladde, har glatt.

Glädjas med betydelsen ’vara glad’ böjs gläds även glädes, gladdes, har glatts.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej