Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Ska man använda stroke eller slaganfall? Hur böjer man stroke?

Svar:

Vi rekommenderar stroke. Tidigare har vi rekommenderat slag eller slaganfall, men idag är stroke vanligare, även i sjukvårdens kontakt med patienter. Stroke har n-genus och böjs en stroke, den stroken, flera strokar, de där strokarna.

Stroke används av vederhäftiga källor som sjukvårdsrådgivngen 1177, det svenska strokeregistret Riksstroke och Socialstyrelsens nationella riktlinjer om diagnosen.

Vill man uttrycka sig extra tydligt kan den äldre termen slaganfall användas som förklaring på stroke. På Hjärt- och lungfondens webbplats står det exempelvis:

Stroke, eller slaganfall som det ibland kallades förr, är en av våra folksjukdomar.

Det är ett bra exempel på hur man i skrift kan hantera att flera uttryck kan finnas i omlopp.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej