Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Heter det en eller ett apelsin?

Svar:

I svenskt standardspråk har apelsin n-genus: en apelsin, apelsinen. Det är det genus vi rekommenderar i skrift.

Det är förhållandevis ovanligt att ordet har t-genus, även om det förekommer: ett apelsin, apelsinet. Apelsin hör därmed till det fåtal substantiv som har så kallat vacklande genus.

Ordet kommer av appel för ’äpple’, och Sina, som var en äldre benämning på Kina. Jämför sinologi ’läran om kinesiska språk, kinesisk litteratur, kultur och historia’.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej