Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vad är skillnaden på harmoniera och harmonisera?

Svar:

Med harmoniera avses dels ’vara i harmoni’ (t.ex. om toner eller färger), dels (mera allmänt) ’överensstämma’.

Med harmonisera avses dels ’förse (en melodi) med harmonier eller ackord’, dels (mera allmänt) ’bringa i överensstämmelse eller samklang, få att harmoniera’.

När man harmoniserar två företeelser, gör man detta i syftet att de sedan ska harmoniera.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej