Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Kan man skriva dax för dags?

Svar:

I standardsvenskan rekommenderar vi dags. Formen dax förekommer framför allt i informella sammanhang.

Bokstaven x anger uttalet /ks/. Bokstaven g uttalas som /k/ före s i det här fallet. Stavningen med x speglar alltså uttalet. Men eftersom grundformen (dag) och andra böjningsformer innehåller g, så behålls stavningen med g. Så gör vi även i andra fall där g uttalas som /k/: lagt, sagt, byggt, högst.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej